ReklamacjeReklamację towaru zakupionego w sklepie internetowym można złożyć na dwa sposoby:


1. REKLAMACJA W SKLEPIE STACJONARNYM


  • Wydrukuj dokument realizacji lub fakturę, która została wysłana pod wskazany przez Ciebie adres mailowy przy dokonywaniu zakupów i zgłoś reklamację w wybranym sklepie firmowym RYŁKO
  • Lista sklepów firmowych RYŁKO TUTAJ

2. REKLAMACJA WYSYŁKOWA

  • Wydrukuj i uzupełnij formularz reklamacyjny
  • Odeślij towar wraz z formularzem na adres:
    ,,Brawo'' Sp. z o.o. Sklep internetowy
    ul. Dworcowa 19
    34-130 Kalwaria Zebrzydowska


3. WARUNKI REKLAMACJI

Reklamacji podlegają wady ukryte powstałe z winy producenta, w obuwiu używanym zgodnie z jego przeznaczeniem i prawidłowo konserwowanym. Obuwie do reklamacji należy oddawać czyste razem z dowodem zakupu.

Reklamacji nie podlegają:

- naturalne zużywanie się obuwia, w tym ścieranie się spodów, a w szczególności skórzanych,

- subiektywne odczucie niewygody obuwia,

- obuwie użytkowane w niewłaściwy sposób, niezgodny z jego przeznaczeniem lub pielęgnowanie niewłaściwe,

- obuwie z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu,

- obuwie uszkodzone mechanicznie (obicia, otarcia, rozerwania, niewłaściwe dopasowanie obuwia do stopy),

- plamy powstałe z przemoczenia obuwia,

- uszkodzenia powłoki lakierniczej lub obleczenia obcasa,

- odbarwienie wnętrza obuwia wykonanego ze skór naturalnych.Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie przysługuje Ci 2-letni okres gwarancyjny.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki reklamacyjnej.
Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z podstawą prawną z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.)
W celu ochrony konsumentów Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich –
Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe (alternatywne) rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
Link do platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Plik do pobrania:
Formularz reklamacyjny